Вие започнете, ние ще довършим.

ДОБРЕ ДОШЛИ

„ЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е вписана на 18 февруари 2013г. в Агенцията по вписванията с Удостоверение №20121211120302. Фирмата е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения за изпълнение на строежи от група:

  • „първа група” от трета до пета категория;

Съгласно международните стандарти, в дружеството са въведени следните системи: 

  • система за управление на качеството - EN ISO 9001:2015;
  • система за управление на околната среда - ISO 14001:2015;

Фирмата се управлява от екип, сформиран от професионалисти, с дългогодишен опит в строителния бранш. Водещ принцип е привличането, развиването и поддържането на изключителен персонал, вярвайки, че всеки служител е ресурс, който трябва да бъде непрекъснато развиван. Симбиозата от опита на старите и огромния хъс за работа на младите строители прави екипа ни изключително продуктивен.